ที่วัดอุณหภูมิ นาฬิกาจับเวลา

ที่วัดระดับน้ำตาล

คำอธิบาย : ที่วัดระดับน้ำตาล

เครื่องวัดอุณหภูมิ

คำอธิบาย : เครื่องวัดอุณหภูมิในเตาอบ

เครื่องจับเวลา Digital

คำอธิบาย : เครื่องจับเวลา ตัวเลขแบบDigitalค่ะ สามารถเปลี่ยนถ่านได้

ที่วัดอุณหภูมิ แบบแท่ง

คำอธิบาย : ที่วัดอุณหภูมิ แบบแท่ง

ที่วัดอุณหภูมิ แท่งเสียบ

คำอธิบาย : ที่วัดอุณหภูมิ แบบแท่งเสียบ

ที่วัดอุณหภูมิ การอบ

คำอธิบาย : ที่วัดอุณหภูมิ การอบ