พิมพ์ทำวุ้น & ช็อกโกแลต

 Sticker Sheet Chocolate Coating

คำอธิบาย :  สติ๊กเกอร์ลอกลาย บนหน้าช็อกโกแลต มี 50แผ่นคละลาย

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน อย่างดี ทำลายChocolate

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate หัวใจ

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate ดอกไม้

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate หัวใจปักธนู

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate ดนตรี

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate ดอกกุหลาบ

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นพลาสติก ทำลายChocolate

คำอธิบาย : แผ่นทำลายChocolate แบบพลาสติก มีทั้งหมด6ลายค่ะ ขั้นตอนทำง่ายมาก นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ หรือท่านสามารถทำเป็นลายรังผึ้งก็ได้น่ะค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

แผ่นซีลิโคน ทำลาย
Chocolate คำอวพรต่างๆ

คำอธิบาย : แผ่นซีลิโคน ทำลายChocolate ขั้นตอนทำง่ายมากค่ะ นำช็อกโกแลตตุ๋นสีที่1ลาดบนแผ่นเพื่อให้ลงตามลายเส้น และใช้พายปาดออกแล้วทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นนำสีที่2ลาดทับเพื่อให้เป็นฐาน แล้วปล่อยทิ้งไว้จนแห้งจากนั้นก็ค่อยๆลอกออก เพียงเท่านี้ท่านก็ได้แผ่นลายChocolateแล้วค่ะ

พิมพ์วุ้นใสเล็ก

คำอธิบาย : พิมพ์วุ้นใสเล็ก ท่านสามารถนำไปใช้เป็นแม่พิมพ์ทั้งวุ้น เทียน และสบู่

Page  12 | 3 |