พิมพ์ทำวุ้น & ช็อกโกแลต

พิมพ์ทำลายช็อกโกแลตต่างๆ

คำอธิบาย : พิมพ์ทำลายช็อกโกแลตต่างๆ

พิมพ์วุ้นขนาดใหญ่
 

คำอธิบาย : พิมพ์วุ้นขนาด 1 ปอนด์
จนถึง 4 ปอนด์

ซีลีโคน ลูกชุป
 

คำอธิบาย : ซีลีโคน สำหรับทำลูกชุป ท่านสามารถทำเป็นลูกชุป3มิติได้ โดยท่านประกบเข้าหากัน

Plastic Mould 1
กุหลาบ

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 1
ปลาคาร์ฟ

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 1
หมีเล่น Snowboard

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 1
Mickey mouse

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 1
ข้าวโพด

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 1
ไก่

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
Twin heart

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
Be My Valentine

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
Single Heart

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
หอย ทะเล 3 ลาย

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
หัวใจ & กุหลาบ

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Plastic Mould 2
หัวใจขอบริ้ว

คำอธิบาย : พิมพ์พลาสติกอย่างหนา ทนความร้อน สามารถหล่อ Chocolate, วุ้น, เทียน หรือ สบู่

Page  1 | 2 | 3 |