อุปกรณ์เตรียมทำขนม

ตัวพ่นไฟ

คำอธิบาย : ตัวพ่นไฟหน้าขนมหรืออาหารต่างๆ ท่านสามารถเติ่มแก็ซได้ค่ะ

เครื่องตีฟองนม

คำอธิบาย : เครื่องตีฟองนม แบบใช้ถ่านขนาด AAA

 

Page  12 | 3 |