ตราชั่ง

ตราชั่ง Digital ตรา Tanita

คำอธิบาย : ตราชั่ง digital คุณภาพดีนำเข้าจากต่างประเทศ ชั่งได้มากสุด 5 kg หน่วยมาตรฐาน ข้อเด่นของตราชั่งตัวนี้คือ ท่านสามารถชั่งของที่มีปริมาณน้อยมากเช่น 1กรัม ทำมาจากเหล็กหนาอย่างดี

ตราชั่ง Digital ตรา Tanita

คำอธิบาย : ตราชั่ง digital คุณภาพดีนำเข้าจากต่างประเทศ ชั่งได้มากสุด 2 kg หน่วยมาตรฐาน ข้อเด่นของตราชั่งตัวนี้คือ ท่านสามารถชั่งของที่มีปริมาณน้อยมากเช่น 1กรัม  ทำมาจากพลาสติกอย่างดี

ตราชั่งเหล็ก ตรา Thang Long

คำอธิบาย : ตราชั่งเหล็กมาตรฐานมี 2 แบบ แบบ 1 กิโลกรัม และ แบบ 2 กิโลกรัม

ตราชั่ง ตรา YAMAVAR

คำอธิบาย : ตราชั่งพลาสติก เข็มเหล็ก มีทั้งขนาด 1กิโลกรัม และ 2กิโลกรัม