มีด และ อุปกรณ์แกะสลัก

มีดคัดเค้ก แบบ เรียบ

คำอธิบาย : 
14 inch Total Length 460mm  Blade Length 350mm
12 inch Total Length 430mm  Blade Length 300mm
10 inch Total Length 380mm  Blade Length 260mm

มีดตัดเค้กแบบหัวหยัก

คำอธิบาย :
14 inch Total Length 460mm  Blade Length 350mm
12 inch Total Length 430mm  Blade Length 300mm
10 inch Total Length 380mm  Blade Length 260mm

มีดปาดเค้ก

คำอธิบาย :
12 inch Total Length 494mm  Blade Length 360mm
11 inch Total Length 475mm  Blade Length 340mm
10 inch Total Length 430mm  Blade Length 306mm
 9 inch Total Length 380mm  Blade Length 270mm
 8 inch Total Length 340mm  Blade Length 228mm
 7 inch Total Length 290mm  Blade Length 178mm
 6 inch Total Length 265mm  Blade Length 150mm
 5 inch Total Length 245mm  Blade Length 125mm

 มีดปาดเค้กแบบหัวงอ

คำอธิบาย : 
Bending Pairing Kinife
12 inch Total Length 480mm  Blade Length 305mm
11 inch Total Length 460mm  Blade Length 280mm
10 inch Total Length 420mm  Blade Length 255mm
 9 inch Total Length 370mm  Blade Length 230mm
 8 inch Total Length 330mm  Blade Length 203mm
 7 inch Total Length 285mm  Blade Length 180mm
 6 inch Total Length 255mm  Blade Length 155mm

 ที่แซะขนม

คำอธิบาย :
 005 Shovel
Total  Length : 210mm
              Blade : 110x100mm
 
006 Shovel
Total  Length : 160mm
              Blade : 100x60mm

ที่แซะขนม แบบญี่ปุ่น

คำอธิบาย : 
Japanese Cuisine Shovel (Big)
Total  Lengh : 280mm
             Blade : 140x118mm
 
Japanese Cuisine Shovel (Middle)
Total  Lengh : 250mm
             Blade : 130x106mm
 
Japanese Cuisine Shovel (Small)
Total  Lengh : 230mm
             Blade : 145x60mm

Apertured Bending Shovel

คำอธิบาย : 
Apertured Bending Shovel 01#
Total   Lengh : 400mm
              Blade : 195x73mm
 
Apertured Bending Shovel 02#
Total   Lengh : 380mm
              Blade : 285x72mm
 
Apertured Bending Shovel 03#
Total   Lengh : 310mm
              Blade : 180x70mm

ไม้รองพิซซ่า

คำอธิบาย : 
Total   Lengh : 420mm
              Blade : 260x260mm

ที่ตัดแป้งขนม

คำอธิบาย :
Wooden Handle Scraper
Specification : 150x110mm
 
Red Wood Scraper
Specification : 150x110mm
 
All Steel Square Scraper
Specification : 150x120mm

ชุด มีดแกะสลัก

คำอธิบาย : 
4
-Piece Graver

ที่ตัด เค้ก แบบเส้นลวดพิเศษ

คำอธิบาย : 
Cake Pincers Cutter

Knife

คำอธิบาย : 
Biscuit Polishing Knife
Biscuit Flower Knife
Dual Flywheel Knife
Pizza Flywheel Knife

พายยางปาดหน้าเค้ก

คำอธิบาย : 
Silicone Long Handle Scraper

ชุดแกะสลัก
 

คำอธิบาย : ชุดแกะสลัก เฉพาะของอ่อนๆค่ะ

ชุดกระเป๋า แกะสลัก
 

คำอธิบาย : ชุดกระเป๋า แกะสลัก

Page  1 | 2 |