ตำราขนมต่างๆ และVCD

หนังสือสอนทำ
ขนมกุยช่าย

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำ ขนมกุยช่าย

หนังสือสอนทำ
Pie

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำ Pie รสชาติแบบ Home made

หนังสือสอนทำ
ขนมนานาชาติ

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนม นานาชาติ เล่มที่2

หนังสือสอนทำ
ขนมฝรั่ง ขนมไข่

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนมฝรั่ง ขนมไข่ หลายสูตรในเล่มเดียวกันค่ะ

หนังสือสอนทำ
ขนมอบ

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนมอบ เล่มที่2

หนังสือสอนทำ
ขนมว่าง Chocolate

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนมว่างจาก Chocolate มีหลายอย่างในเล่มเดียวค่ะ

หนังสือสอนทำ
ขนม คุ๊กกี๊

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนม คุ๊กกี๊

หนังสือสอนทำ
ขนมทองหยิบ ทองหยอด

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนมทองหยิบ ทองหยอด มีเคล็ดลับหลากหลายในเล่มเดียวค่ะ

หนังสือสอนทำ
ขนม แยมโรล

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำ ขนม แยมโรล มีหลากหลายในเล่มเดียวค่ะ

หนังสือสอนทำขนมอบ

คำอธิบาย : หนังสือสอนทำขนมอบ มีหลากหลายทั้งของหวาน ของคาวค่ะ เหมาะสำหรับแม่บ้านมากค่ะๆ

Page  1 | 2 |