เมล็ดพัญพืช

Macadamia

คำอธิบาย : ถั่วแมคคาดาเมียร์ เม็ดเต็ม นำเข้าจาก California

Hazelnut

คำอธิบาย : ถั่วฮาเซลนัท นำเข้าจาก North America

Pecan

คำอธิบาย : ถั่วพีแคน นำเข้าจาก California

Wallnut

คำอธิบาย : เมล็ดวอทนัท คัดสรรอย่างดี เม็ดใหญ่ จากสหรัสอาเมริกา

Almond

คำอธิบาย : เมล็ดแอลมอน คัดสรรอย่างดี เม็ดใหญ่ จากจากสหรัสอาเมริกา Blue Diamond

Nuts

คำอธิบาย : เมล็ดถั่วนำเข้า รับรองคุณภาพ ราคาส่ง

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

คำอธิบาย : มะม่วงหิมพานต์ เม็ดจัมโบ้(ใหญ่พิเศษ)  เม็ดซีก เม็ดท่อนใหญ่ เม็ดท่อนเล็ก และเม็ดป่น

Almond Stick

คำอธิบาย : เมล็ดแอลมอน สับ

Almond Powder

คำอธิบาย : เมล็ดแอลมอน ป่น

Almond Slide

คำอธิบาย : เมล็ดแอลมอน สไลท์