Chocolate & Coating

Chocolate Coating ตราBakery

คำอธิบาย : ช็อกโกแลตตุ้นตราBakery จะมีความเงาพิเศษกว่าตัวอื่น(ห่อทอง) เหมาะกับการหล่อช็อกโกแลตชิ้นค่ะ ขนาด 1kg

Chocolate Coating :

คำอธิบาย : ช็อกโกแลตตุ้นตราMoulding Chocolate จะมีความเงาพิเศษกว่าตัวอื่น(ห่อทอง) เหมาะกับการหล่อช็อกโกแลตชิ้นค่ะ ขนาด 1kg

 

Page  1 | 2 |